Ogłoszenia duszpasterskie
 
  III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 20 marca 2022 roku
 
1.   Chrystus wędrując przez Ziemię Świętą nawoływał nas do nawrócenia, do przemiany własnego serca. Nawrócenie jest nam potrzebne do tego, abyśmy mogli przyjąć dar Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa i potrafić go wykorzystać.
 
2.   W piątek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia będziemy też obchodzić Dzień Świętości Życia, dzień szczególnej modlitwy w intencji dzieci poczętych i nienarodzonych, których życie w łonie matki jest zagrożone. Na Msze św. zapraszamy o godz. 10.00 i 18.00.
 
3.   Zachęcamy do poszczenia w Wielkim Poście przynajmniej 1. dzień o chlebie i wodzie. Pragnących wziąć udział w tej akcji prosimy o podejście do zakrystii w celu zabrania obrazka pamiątkowego.
 
4.   Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu.
W piątki w naszym kościele o godz. 17.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W niedziele o godz. 18.15 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
Tradycyjnie już, ofiary zbierane podczas Gorzkich Żali, będą przeznaczone na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu.
Za udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, który można ofiarować za jednego ze zmarłych.
 
5.   Po Mszy św. można nabyć paschaliki na stół wielkanocny w cenie od 7 zł wzwyż.  
    
      6. Serdeczne „Bóg zapłać” za wspólną modlitwę, złożone ofiary, kwiaty, ofiary na sprzątanie kościoła, wszelkie wyrazy życzliwości… Jubilatom i Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitości Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.
Pomimo naszych grzechów, słabości i wad – Pan po raz kolejny powierzył nam siebie w swoim słowie i Ciele. Mamy zanieść go do wszystkich zakamarków życia, nawet tam, gdzie wydaje się, że nie ma dla Niego miejsca. Na trud wielkopostnej przemiany – niech nas umacnia Boze błogosławieństwo.
 
Zakopane, 19 marca 2022 roku                    
                                                                     Ks. Janusz Bola SDS 
                                                                                proboszcz

Kategorie: Ogłoszenia