Ogłoszenia duszpasterskie

 

 NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

  16 kwietnia 2023 roku

 

  1. Chrystus przychodzi do swoich uczniów, aby utwierdzić ich wiarę, ożywić miłość i wlać nadzieję w ich serca. Dlatego przekazuje im dar pokoju, a jednocześnie wykorzystując niedowiarstwo Tomasza, potwierdza wobec nich swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

  1. Dzisiejsza niedziela w nawiązaniu do liturgii słowa i objawień św. Faustyny Kowalskiej została nazwana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z tego przymiotu Bożego najbardziej korzystamy w czasie sprawowania sakramentów świętych, a przede wszystkim sakramentu pokuty.

  1. Warto zadać sobie pytanie, czy już wypełniłem obowiązek spowiedzi świętej wielkanocnej i czy pomogłem innym ten obowiązek wypełnić. Ponieważ człowiek może żyć w pokoju Bożym tylko wtedy, gdy doświadczy Bożego miłosierdzia.
Kategorie: Ogłoszenia