5 – 12.05.2024 r.

  VI Niedziela Wielkanocna 5 maja

8.00

Za + Helenę Łowisz (gr.)

10.00

Za ++ rodziców Jana i Agnieszkę Budz-Kanty

11.30

W int.  Moniki z ok. im. i w int. Igora z ok. urodzin o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Zbawiciela

19.00

Za + Annę Brzeską – od Zofii i Stanisława Ustupskich z synem

Poniedziałek 6 maja

8.00

1. W int. Parafian

2. Za + Helenę Łowisz (gr.)

18.00

1. Za + Annę

Wtorek 7 maja

8.00

1. Za + Wandę Urban – od koleżanek córki Małgorzaty i Elżbiety z rodzinami

18.00

1. Za + Helenę Łowisz (gr.)

2. Za + Stanisława Gorczowskiego – od Marii Klag z rodz. ze Stopnic

Środa 8 maja

8.00

1. Za + Helenę Łowisz (gr.)

18.00

1. Za ++ Jerzego Linkeś, Joannę Szczurek i Marię Kotowicz

2. Za + Stanisława Gorczowskiego – od Krystyny Rusnarczyk z rodz. z Zasadnego

Czwartek 9 maja

8.00

1. Za + Helenę Łowisz (gr.)

18.00

1. Za + Annę Brzeską – od Damiana i Zofii Filus z rodz.

2. Za + Stanisława Gorczowskiego – od Jana i Moniki Rusnarczyk z rodz. z Zasadnego

Piątek 10 maja

8.00

1. Za + Helenę Łowisz (gr.)

18.00

1. Za + Józefa Pietrzaka – od Emilii Łojas z rodz.

2. Za + Piotra Szczygieł z żoną Heleną i synem Edwardem

Sobota 11 maja

8.00

1. Za + Wandę Urban – od Barbary Wierzbickiej z rodz.

2. W int. Mariana Jagielskiego z ok. 70 rocz. urodzin z prośbą o Boże błog.

18.00

1. Za + Helenę Łowisz (gr.)

 VII Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie 12 maja

8.00

 Za ++ Marię, Jana i Stanisława Wrębel

10.00

Za + Larę Śliwa

11.30

Za + Helenę Łowisz (gr.)

19.00

Za + Jana Ustupskiego-Dudłok

Kategorie: Intencje