Niedziela – III Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie  III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 18 kwietnia 2021 roku  1.   Kolejna niedziela wielkanocna uobecnia nam najważniejsze wydarzenia zbawcze, jakim była Chrystusowa męka, śmierć i zmartwychwstanie. Te wydarzenia mobilizują nas do ożywiania wiary, a jednocześnie do świadczenia o dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. 2.   Kalendarz liturgiczny:– w piątek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa Więcej…

Niedziela – II Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie  NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  11 kwietnia 2021 roku  1.   Dzisiejsza niedziela w nawiązaniu do liturgii słowa i objawień św. Faustyny Kowalskiej została nazwana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z tego przymiotu Bożego najbardziej korzystamy w czasie sprawowania sakramentów, a przede wszystkim sakramentu pokuty. 2.   Dzisiejsza składka przeznaczona jest na kontynuowanie prac przy budowie Więcej…

Niedziela – Zmartwychwstanie Pańskie

Ogłoszenia duszpasterskie  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  4 kwietnia 2021 roku  1.   Dźwięki dzwonów ogłosiły nam radosną wieść o Chrystusowym zmartwychwstaniu, tym samym rozpoczęliśmy świętowanie Wielkanocy. 2.   Jutro 2. dzień Świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. w porządku niedzielnym, czyli o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 19.00. 3.   Z racji uroczystego charakteru Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego Więcej…

Niedziela – VI Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie  NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ  28 marca 2021 roku  1.   Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień od uobecniania wydarzeń związanych z uroczystym wjazdem Jezusa do Jerozolimy, ale również wsłuchujemy się w opis Męki Pańskiej. 2.   Ze względu na panującą w naszym kraju epidemię liturgia Triduum Paschalnego przedstawia się następująco: WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia Więcej…

Niedziela – V Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 marca 2021 roku  1.   W czasie tego Wielkiego Postu usłyszeliśmy już o Chrystusie, ale ciągle chcemy wiedzieć więcej, być bliżej Niego. W tym względzie jesteśmy podobni do tych, którzy przybyli do Jerozolimy i chcą się osobiście spotkać z Mistrzem. 2.   Ze względu na wprowadzone Więcej…