Niedziela – V Wielkanona

Ogłoszenia duszpasterskie    V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15 maja 2022 roku  1.   W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus zostawił nam przykazanie miłości. Warto zauważyć, że wyrazem miłości naszej do drugiego człowieka jest troska o jego zbawienie. 2.   Kalendarz liturgiczny:– w poniedziałek – święto Czytaj dalej…