Niedziela – III Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie  III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 18 kwietnia 2021 roku  1.   Kolejna niedziela wielkanocna uobecnia nam najważniejsze wydarzenia zbawcze, jakim była Chrystusowa męka, śmierć i zmartwychwstanie. Te wydarzenia mobilizują nas do ożywiania wiary, a jednocześnie do świadczenia o dziele zbawczym Jezusa Więcej…

Niedziela – II Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie  NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  11 kwietnia 2021 roku  1.   Dzisiejsza niedziela w nawiązaniu do liturgii słowa i objawień św. Faustyny Kowalskiej została nazwana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z tego przymiotu Bożego najbardziej korzystamy w czasie sprawowania sakramentów, a przede wszystkim sakramentu Więcej…

Niedziela – Zmartwychwstanie Pańskie

Ogłoszenia duszpasterskie  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  4 kwietnia 2021 roku  1.   Dźwięki dzwonów ogłosiły nam radosną wieść o Chrystusowym zmartwychwstaniu, tym samym rozpoczęliśmy świętowanie Wielkanocy. 2.   Jutro 2. dzień Świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. w porządku niedzielnym, czyli o godz. 8.00, 10.00, Więcej…