XXIV Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie  XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 września 2019 roku     1.  Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli wskazuje nam na to, co najważniejsze w podjętej przez Chrystusa misji zbawienia człowieka, a mianowicie Chrystus przyszedł zbawić tych, którzy się źle mają, a więc do grzeszników. Tym bowiem, którzy nie zauważają w sobie słabości i grzechu, Więcej…

XXIII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie  XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8 września 2019 roku     1.  Chrystus w dzisiejszej ewangelii wskazuje, co trzeba zrobić, aby zostać Jego uczniem. „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”. Warto sobie odpowiedzieć, czy ten warunek spełniam? 2.  Kalendarz liturgiczny:– w poniedziałek – wspomnienie bł. Anieli Więcej…

XXII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie  XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1 września 2019 roku     1.  Dzisiejsza ewangelia uwrażliwia nas na bezinteresowność wobec człowieka. Łatwo dzielić się dobrocią z tymi, którzy się nam odwzajemnią, ale już dużo trudniej być życzliwym dla człowieka, o którym wiemy, że takim nie będzie dla nas. Warto sobie tę kwestię uświadomić, zwłaszcza Więcej…

XXI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie  XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 sierpnia 2019 roku     1.  Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam, że Chrystus głosił zbawienie dla wszystkich ludzi i każdy człowiek może je osiągnąć. Jedyną jednak drogą do Ojca jest sam Jezus Chrystus, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wprowadza nas do domu Ojca. 2.  Kalendarz liturgiczny:– w poniedziałek Więcej…