Niedziela – III Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie  III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 18 kwietnia 2021 roku  1.   Kolejna niedziela wielkanocna uobecnia nam najważniejsze wydarzenia zbawcze, jakim była Chrystusowa męka, śmierć i zmartwychwstanie. Te wydarzenia mobilizują nas do ożywiania wiary, a jednocześnie do świadczenia o dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. 2.   Kalendarz liturgiczny:– w piątek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa Więcej…

Niedziela – II Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie  NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  11 kwietnia 2021 roku  1.   Dzisiejsza niedziela w nawiązaniu do liturgii słowa i objawień św. Faustyny Kowalskiej została nazwana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z tego przymiotu Bożego najbardziej korzystamy w czasie sprawowania sakramentów, a przede wszystkim sakramentu pokuty. 2.   Dzisiejsza składka przeznaczona jest na kontynuowanie prac przy budowie Więcej…

Niedziela – Zmartwychwstanie Pańskie

Ogłoszenia duszpasterskie  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  4 kwietnia 2021 roku  1.   Dźwięki dzwonów ogłosiły nam radosną wieść o Chrystusowym zmartwychwstaniu, tym samym rozpoczęliśmy świętowanie Wielkanocy. 2.   Jutro 2. dzień Świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. w porządku niedzielnym, czyli o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 19.00. 3.   Z racji uroczystego charakteru Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego Więcej…

Niedziela – VI Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie  NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ  28 marca 2021 roku  1.   Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień od uobecniania wydarzeń związanych z uroczystym wjazdem Jezusa do Jerozolimy, ale również wsłuchujemy się w opis Męki Pańskiej. 2.   Ze względu na panującą w naszym kraju epidemię liturgia Triduum Paschalnego przedstawia się następująco: WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia Więcej…

Niedziela – V Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 marca 2021 roku  1.   W czasie tego Wielkiego Postu usłyszeliśmy już o Chrystusie, ale ciągle chcemy wiedzieć więcej, być bliżej Niego. W tym względzie jesteśmy podobni do tych, którzy przybyli do Jerozolimy i chcą się osobiście spotkać z Mistrzem. 2.   Ze względu na wprowadzone Więcej…

Niedziela – IV Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14 marca 2021 roku  1.   Egzekwowanie Prawa Dziesięciu Przykazań w czasach Chrystusa polegało na udowodnieniu, kto jest winny grzechu, a więc odrzucony przez Boga. Chrystus ukazuje, że przyszedł do tych, którzy się źle mają, aby pomóc im w osiągnięciu zbawienia, bo ono wynika z Więcej…

Niedziela – III Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7 marca 2021 roku  1.   Przez trzynaście wieków naród wybrany w oparciu o Prawo Dziesięciu Przykazań przygotowywał się do zbawienia, ciągle jednak brakowało mu zrozumienia dla boskiego planu zbawienia człowieka.  2.   W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na kontynuowanie prac przy naszej nowej świątyni. 3.   Więcej…

Niedziela – II Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28 lutego 2021 roku  1.   Abraham, gotowy złożyć w ofierze własnego syna, jest zapowiedzią jedynego wydarzenia w dziejach ludzkości, gdy Bóg oddaje życie swojego Syna za zbawienie człowieka.  2.   Kalendarz liturgiczny:– w czwartek – święto św. Kazimierza, patrona archidiecezji krakowskiej. Jest to też 1. Więcej…

Niedziela – I Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 lutego 2021 roku  1.   Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu wezwaniami: „Nawracajcie się”, „Wierzcie w Ewangelię”; to sugestie, którymi Kościół zachęca nas do zerwania z grzechem i pójścia za Chrystusem. 2.   Kalendarz liturgiczny:– w poniedziałek – święto Katedry św. Piotra, apostoła 3.   Za tydzień, po każdej Mszy Więcej…