• 13.12.1985- Erygowanie Parafii przez JE Franciszka kard. Macharskiego
 • 1986- Pierwsza msza na os. Pardałówka
 • 28.06.1986- Pierwsze spotkanie Rady Budowy
 • Październik 1986- Pierwsza Uroczystość odpustowa ku czci NMP Matki Zbawciela
 • 15.11.1987- Poświęcenie placu pod budowę przez bp. Kazimierza Górnego
 • Maj 1988- Rozpoczęcie budowy obecnej kaplicy
 • 15.10.1989- poświęcenie obecnej kaplicy przez JE Franciszka kard. Macharskiego
 • Kwiecień 2008- Rozbudowa plebanii i parkingu
 • 1.07.2009- Proboszczem zostaje Ks. Janusz Bola
  (Kanoniczne wprowadzenie 26.07.2009)
 • 14.06.2011- Wykopanie „pierwszej łopaty” pod budowę nowego kościoła
 • 7.10.2011- Wylanie płyty kościoła- mamy poziom „0”
 • od 8 maja 2013- kontynuowanie prac przy poziomie „zerowym” polegających na zrobieniu izolacji, odwodnienia, i zasypania ziemią tego, co trzeba było zasypać
 • 29.04.2014- Rozpoczęcie wznoszenia murów świątyni
 • 14.08.2014- zalanie betonem klatki schodowej do poziomu chóru, wylanie płyty na chórze oraz zalanie wieńca spinającego całą budowlę.
 • 26.05.2015- rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu budowy kościoła
 • 24.09.2015- zalanie betonem płyty nad chórem, dwóch biegów klatki chodowej oraz dalszy ciag słupów.
 • 30.10.2015- zalanie betonem podciągu spinającego chór z prezbiterium
 • 29.01.2016- zalanie betonem skosów łączących mury zewnętrzne z podciągiem spinającym chór z prezbiterium.
 • 8.04.2016- zalanie betonem kolejnego wieńca spinającego cały kościół. Mury są już wzniesione do takiej wysokości, jak jest przewidziane w projekcie. Pozostało nam do zrobienia: wymurowanie wieży, pokrycie dachu, wykończenie i wystrój wnętrza kościoła oraz terenu wokół
 • 24.07.2017- rozpoczęcie murowania wieży
 • 8.08.2017- zalanie betonem słupów i wieńca na murowanej wieży
 • 22.08.2017- zalanie betonem stropu i części słupów oraz klatki schodowej na murowanej wieży